Doğum Sıramız Kişiliğimizi Etkiler mi?

Doğum Sıramız Kişiliğimizi Etkiler mi?

Genleri ve aynı çevreleri paylaşmalarına rağmen, kardeşler genellikle sanıldığı kadar benzer değildirler. Ama bu farklılıklar nereden geliyor? 19. ve 20. yüzyılın başlarında Avusturyalı psikoterapist ve bireysel psikolojinin kurucusu Alfred Adler, doğum sırasının kardeşler arasında farklılıklara yol açtığından şüpheleniyordu.

Adler, ilk doğanların nevrotik olduğunu düşündü, çünkü yıllarca ebeveynlerini paylaşmak zorunda değillerdi ve bir kardeş ortaya çıktığında esasen tahttan indiriliyorlar. Ayrıca en büyük çocukları itaatkar ve bazen muhafazakar olarak görüyordu. Adler'e göre, en küçük çocuklar hırslıdır, ortanca çocuklar ise ailede en uygun şekilde konumlandırılır ve duygusal istikrar ile karakterize edilir. Adler'in kendisi yedi çocuktan ikincisiydi.

İlk Doğan Çocuğun Kişilik Özellikleri

Basitçe bir çiftin ilk çocuğu olarak, ilk doğan bir içgüdü ve deneme yanılma karışımı ile doğal olarak yetiştirilecektir. Bu genellikle ebeveynlerin son derece dikkatli, kurallara sıkı sıkıya bağlı ve küçük ayrıntılar konusunda aşırı nevrotik olan, kurallara uygun bakıcılar olmalarına neden olur. Bu da çocuğun mükemmeliyetçi olmasına, her zaman ebeveynlerini memnun etmeye çalışmasına neden olabilir. Ayrıca çalışkandırlar ve yaptıkları her şeyde mükemmel olmak isterler. Sürünün lideri olarak, ilk doğanlar genellikle: Güvenilir, vicdanlı, dikkatli, kontrollü, başarılı olurlar

Orta Çocuk Kişilik Özellikleri

Bir çift ikinci bir çocuk sahibi olmaya karar verirse, önceki deneyimlerinden dolayı ikinci çocuklarını önce daha az sınırla yetiştirebilirler. Ayrıca hayatlarında başka çocuklar olduğu için daha az dikkatli olabilirler. Bu nedenle, ortanca çocuk, büyük kardeşlere ve küçük kardeşlere kıyasla aldıkları ilgi eksikliği nedeniyle genellikle insanları memnun eder.

Genel olarak, ortanca çocuklar aşağıdaki doğum sırası kişilik özelliklerine sahip olma eğilimindedir: İnsanları memnun eden, biraz asi, arkadaşlıklar üzerine gelişir, geniş sosyal çevresi vardır ve barışçıldırlar.

En Küçük Çocuk Kişilik Özellikleri

En küçük çocuklar, ebeveynlerinin ikinci (ya da üçüncü, ya da dördüncü ya da beşinci...) ebeveynliğe yönelik giderek artan serbest bırakma tavrı nedeniyle en özgür ruhlu olma eğilimindedir. Ailenin bebeği aşağıdaki doğum sırası özelliklerine sahip olma eğilimindedir: Eğlenceyi seven, karmaşık olmayan, manipülatif, dışa dönük, dikkat arayan, ben merkezli olabilirler.

Tek Çocukların Kişilik Özellikleri

Tek çocuk olmak eşsiz bir pozisyondur. Tek çocuk, rekabet edecek kardeşleri olmadan, ebeveynlerinin dikkatini ve kaynaklarını tekeline alır - sadece ilk doğan gibi kısa bir süre için değil, sonsuza kadar. Aslında bu, tek çocuğu "süper ilk doğan" gibi bir şey yapar: yalnızca çocuklar, ebeveynlerinin tüm desteğini ve beklentilerini omuzlarında taşıma ayrıcalığına (ve yüküne) sahiptir. Bu nedenle, yalnızca çocuklar:

Yaşlarına göre olgun

Mükemmeliyetçiler

Vicdanlı

Gayretli

Lider ruhlu olabilirler.

 

Psk. Berfin Gurbet MUTLU

KAYNAKÇA:

https://www.parents.com/baby/development/social/birth-order-and-personality/

Adams, B. N. (1972). Birth order: A critical review. Sociometry, 411-439.

Sulloway, F. J. (1999). Birth order. Encyclopedia of creativity1, 189-202.