Uygulanan Testler

► WISC-4 Zeka Testi                                                                     MMPI Kişilik Envanteri ◄  

► Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası                                                         Rorscach Testi ◄

► WISC-R Zeka Testi                                                                    Tematik Algı Testi (T.A.T) ◄

► MOXO Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi             Çocuk Algı Testi (C.A.T) ◄

(6-72 yaş)                                                                                                  Louissa Düss Testi ◄

► AGTE - Gelişim Tarama Envanteri                                                                Çizim Testleri ◄

► Denver II - Gelişim Tarama Testi                                                     Beck Depresyon Ölçeği ◄

► Metropolitan Okul Olgunluğu Testi                                                    Beck Anksiyete Ölçeği ◄

 

► Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri (14 test) ■ AGTE ■ Gessell Gelişim Figürleri Testi ■ Peabody Resim Kelime Tanıma Testi ■ Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi ■ D2 Dikkat Testi ■ Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi ■ Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi ■ Benton Görsel Bellek Testi ■ Kelime Söyleyiş Testi ■ Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ■ Cattell 2-A Zeka Testi ■ Cattell 3-A Zeka Testi ■ Porteus Labirentleri Testi ■ Frankfurter Dikkat Testi