Psikolojik Sağlamlık

Psikolojik Sağlamlık

-Gözlerini kaybetmesine rağmen, Aşık Veysel’i bağlamayla dost eden ve sayısız eserler üretmeye teşvik eden O’nun hangi özelliğidir?

-Peki ya defalarca kez başarısızlık denemelerine maruz kalan, iflas eden kendi kurduğu şirketinden kovulan Jobs’u her defasında, yeni bir hayal kurarak üretmek için yola düşüren şey nedir?

Niçin bazı insanlar zor, stresli ve travmatik olayların etkileri ile daha kolay baş edip uyum gösterebilirken, bazıları yaşadıkları zorluklar karşısında travmatize oluyor? Bu insanları diğerlerinden farklı kılan özellikler neler?


Psikolojik sağlamlık, doğrudan bu durumlar ile ilgili bir terimdir. Zor deneyimlerden ve öngörülemez zorlayıcı olaylarla baş edebilme, uyum sağlayabilme, esneklik kullanabilme ve ilerleyebilme, zorlayıcı bir stres faktörü karşısında, olumsuz duygusal tecrübelere karşı kendini toparlayabilme ve iyileştirme gücü şeklinde tanımlanabilir.

Psikolojik sağlamlık, kişinin sahip olduğu kaynakları yönetebilme ve güç durumlarda olumlu sonuç elde edebilme, gelişimini devam ettirebilme dolayısıyla bu güçlüklere pozitif bir şekilde uyum sağlayabilme kapasitelerinin tamamını içerir.

Yapılan araştırmalar, psikolojik sağlamlığın çocuk ile çevre arasında devam eden etkileşimler sonucunda ortaya çıkan dinamik bir süreç olduğunu göstermektedir. Bireylerin psikolojik sağlamlığı genetik, kişisel geçmiş ve çevrenin ortak etkileşimine bağlıdır demek yanlış olmaz.

Bilimsel araştırmalar psikolojik sağlamlığın insana özgü bazı özellik ve becerilerle ilişkili olduğunu ve bu özelliklerin geliştirilebilir olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Unutulmamalıdır ki stres kaçınılmazdır. Stresle başa çıkabilmenin yolu psikolojik sağlamlığımızı güçlendirmekten geçmektedir.

Özetleyecek olursak; psikolojik sağlamlık, bazı insanlara has olağanüstü bir özellik değil, koruyucu ve geliştirici faktörler desteklendiğinde insanları karşılaşabilecekleri risklere karşı daha donanımlı hale getirecek, sonradan kazanılabilen bir özelliktir.

Tüm bunlar göz önüne alındığında; zorlayıcı olayların hayatın gerçeği olduğunu kabul ederek, psikolojik sağlamlığınıza yatırım yapmak yerinde olacaktır.

 

Hazırlayan: Psk. Burcu Aydın

 

Kaynakça:

https://uskudar.edu.tr/pozitif-psikoloji/psikolojik-saglamlik

https://www.iyiseyler.com.tr/blog/