Agresif ve Otoriter Kısa Adam Sendromu: Napolyon Kompleksi

Agresif ve Otoriter Kısa Adam Sendromu: Napolyon Kompleksi

Kaynaklara göre, Napolyon Fransa’sında ortalama bir Fransız erkeği 164 cm boylarındadır. Napolyon’un ise Fransız kaynakları ve yapılan son otopsi raporu dikkate alındığında 169 cm boyunda olduğu bilinir. Ünlü komutanın 19.yüzyılda yaşayan ortalama bir Fransız erkeğinden daha uzun olmasına rağmen boyunu takıntı haline getirdiği, hatta özellikle at üzerinde fotoğraf çekilmesinin sebebinin kısa görünme kaygısı olduğu da belirtilir.

İşte bu kompleks, isminden de anlaşılacağı üzere Napolyon ile doğrudan alakalıdır ve bir kişinin boyunun kısa olmasının getirdiği aşağılık hissini telafi etmeye çalışmak için agresif ve otoriter tavırlar sergilemesi şeklinde tanımlanabilir.

İngilizler, Napolyon’un saldırgan kişiliğinin altında yatan asıl sebebin bu olduğunu söylerler. Fransız tarihçiler ise Napolyon’un boyuyla ilgili herhangi bir kompleksi olmadığını, bu iddiaların tümünün bir İngiliz dedikodusu olduğunun altını çizerler. Bu şekilde iki taraflı bir görüş olsa da, kısa boylu insanlarda görüldüğü belirtilen kompleks tarihte ilk kez Napolyon Bonapart‘ta görüldüğü için bu ismi almıştır. Bazı kaynaklara göre ise Napolyon aslında kısa bir adam değilmiş ancak başka takıntılarından dolayı adını bu sendroma vermişler. 

Literatürde ise, ilk kez Alfred Adler tarafından ortaya atılan Napolyon kompleksinin bir çeşit psikolojik sendrom olarak geçtiği görülür. Sendroma göre kısa boylu insanlar; liderlik özelliklerini ve baskın kişilikli yapılarını göstermek için sert ve otoriter tavır sergilerler. Bu davranışlarının altında yatan sebebin ise boylarının kısalığından ötürü duydukları aşağılık kompleksi olduğu söylenir.

İnsanlar eksik gördükleri yanlarını telafi etmek amacıyla, diğer kişilerden üstün olduklarına kendilerini inandırır ve üstün olduklarına inandıkları için de davranışlarını ve hareketlerini buna göre şekillendirir. Bu telafi çabasının aynı zamanda birey için bir savunma mekanizması görevi gördüğü de görüşler arasındadır. Günümüzde ise kısa adam sendromunun uzun kısa herkeste görünüyor olması, bunun genel anlamda bir aşağılık kompleksine karşı gösterilen sık bir tepki olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Hazırlayan:

Psk. Melis Sağlam

Kaynakça:

https://listelist.com/napolyon-kompleksi/

https://www.bilgipedia.com.tr/napolyon-kompleksi/