Likantropi Sendromu

Likantropi Sendromu

Olağanüstü özelliklere sahip olan filmleri dizileri izlediğinizde karakterlerden etkileniyor musunuz? Veya fantastik karakterleri fazla benimsiyor musunuz? Bu sorularının cevabı likantropi sendromunda gizli.

Çoğu fantastik romanda veya filmde, likantropi, genellikle dolunay sırasında bir kişinin bir kurda doğaüstü dönüşümüdür. Benzer şekilde, klinik likantropi, etkilenen bireyin ya dönüşebileceği, dönüştüğü ya da insan olmayan bir hayvan olduğu yanılgısını içerir.

En belirgin semptom, bir bireyin bir hayvana dönüşme sürecinde olduğu (veya zaten bir hayvana dönüştüğü) yanılgısıdır. Bu sanrı, gerçekliği büken ve normal olarak sanrılar ve halüsinasyonlar içeren bir zihinsel durum olan psikoza eşlik eden değişmiş zihin durumlarıyla bağlantılıdır, çünkü dönüşüm yalnızca etkilenen bireyin zihninde ve davranışında gerçekleşir. Çoğu durumda, hasta hayvan davranışına benzer bir şekilde davranacaktır, örn. uluyan, hırlayan veya sürünen.

Klinik likantropi, ilk dört semptomatik kriter nedeniyle şizofreninin kültürel bir yansıması olarak görülmüştür:

Sanrılar: Kişi yine kendisinin bir hayvana dönüştüğüne inanır.

Halüsinasyonlar: Kişi, bir hayvan olduğuna veya hayvanın pençeleri, kürkü veya dişleri gibi sahip olduğu özelliklere sahip olduğuna dair canlı halüsinasyonlar görür.

Düzensiz Konuşma: İnsanlar genellikle “dönüştükleri” hayvanın seslerini alırlar (kurt adama dönüştüklerine inanan biri, ayda veya bazen gün içinde ulumaya başlar).

Aşırı Düzensiz Davranış: Örneğin, kurt adama dönüştüklerine inanan insanlar genellikle dışarıda yaşar ve bir kurdun diyetini benimser)

Her ne kadar kurt adam bu hastalıkla ilişkili en yaygın yanılsama olsa da, başka hayvanlar da bildirilmiştir. Sırtlan, kedi, at, kuş veya kaplana dönüşme vakaları olmuştur. 1989'da bir kişi yürütülen bir vaka çalışmasında, tedaviden sonra insan varoluşunun gerçekliğine dönmeden önce insandan köpeğe, sonra ata ve en sonunda kediye değişimle başlayan seri bir dönüşüm bildirmiştir.

Bu son derece nadir bir durumdur ve şizofreni, bipolar bozukluk veya klinik depresyon gibi diğer bazı nörogörüntüleme durumlarının neden olduğu psikotik atakların bir kombinasyonu olarak kabul edilir. Bununla birlikte, insan-hayvan dönüşümü sanrısının nedenleri olarak nörolojik koşullar ve kültürel etkiler de öne sürülmüştür. Bu nörolojik nedenlerden biri, bir nörogörüntüleme çalışmasının gösterdiği gibi, beynin vücut şeklini temsil eden bölümlerindeki değişikliklerdir: Hastalık teşhisi konan iki kişi, bu alanların olağandışı aktivasyon gösterdiğini gösterdi; bu, insanlar vücutlarını bildirdiğinde, şekil değiştirirken, bu duyguları gerçekten algılıyorlar.

Bu bozukluğun tedavisi genellikle antidepresanlar, antipsikotikler veya sanrıları ve halüsinasyonları azalttığı kanıtlanmış diğer ilaçları içerir.

 

Psk. Berfin Gurbet MUTLU

 

Kaynakça:

https://sites.psu.edu/alexaugustpassion/2016/02/09/lycanthropy/,

https://neuro.psychiatryonline.org/doi/pdf/10.1176/appi.neuropsych.13030057

https://psikodi.com/likantropi-nedir/