Psk. Dan. Elif Alkaş

Kendimi bildim bileli insanlık halinin her türlü tarafına ilgi duymuşumdur.  İçimde zamanla artan yaşama, anlama, insan olmaya dair merakımı beslemek için kendime bir rota oluşturdum ve belki de kişiliğime en uygun meslek olan psikolojik danışmanlığa erişebilmek için adım atmaya başladım. Lisans eğitimimi Hacettepe üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde tamamladım. Gerek eğitim sürecimde gerekse devamında yaptığım stajlar, katıldığım etkinlikler sayesinde bireysel danışma ve mesleki kariyer danışmanlığı konusunda pek çok tecrübe edindim.

Danışmanlık almanın insanların kendilerine ve yaşamlarına sunabilecekleri en iyi hediyelerden biri olduğuna inanmaktayım. Kendini anlama, tanıma, var olan değerlerini kendilerine tekrardan hatırlatarak bunları duyumsamalarında danışanlarıma yardımcı olabilmeyi ve bu yolda sorunlarına özveriyle eğilmeyi kendime ilke edinmekteyim.

               Sizlere sunduğum psikolojik danışmanlık hizmeti adına almış olduğum başlıca eğitimler şu şekildedir;

-Rasyonel Duygucu Bilişsel Davranışçı Terapi

-Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

-Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları Uygulayıcı Eğitimi

-Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi