Uzm. Psk. Sibel Kaletaş

Uzm. Psk. Sibel Kaletaş

Lisans öğrenimime İzmir Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde başlayıp, bölüm 3.sü olarak mezun oldum. Lisans sürecimde aynı üniversitenin mütevelli heyetinin onayı ile yüksek başarı bursu kazandım. Lisans eğitimimin son senesinde TÜBİTAK'tan "Üniversite Öğrencilerinde Ebeveyn Kabul - Red Kuramına ve Mizaç Özelliklerine Göre Akademik Özyeterlilik Becerilerinin İncelenmesi" başlığıyla yürüttüğüm proje neticesinde burs kazandım.

Lisans eğitimim boyunca Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk - Ergen Psikiyatri Kliniğinde stajımı tamamladıktan sonra, İstanbul'da yetişkin odaklı Klinik Psikoloji staj programına dahil edilip Hümanite Psikiyatri Kliniği'nde vaka takibi yürüttüm.

2019-2021 arasında Ege Üniversitesi, Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde, Sağlık Psikolojisi alanında "Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri ile Sağlık Anksiyetesi Arasındaki İlişkinin Psikosomatik Sindirim Sistemi Hastaları ile Sağlıklı Grupta İncelenmesi" tezi ile Yüksek Lisans eğitimimi tamamladım.

Lisans mezuniyetimi takiben, İzmir'de çeşitli eğitim kurumlarında çalışma ve danışmanlık yapma fırsatı buldum.

Adnan Menderes Üniversitesi'nden 450 saatlik Aile Danışmanlığı Sertifika Programı'nı ve Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde Pedagojik Formasyon Programı'nı tamamladım.

Bu süre boyunca eğitimi aldığım ve danışanlarımda uyguladığım terapi ekolleri;

- EMDR 1. ve 2. Düzey (Uygulama ve Süpervizyon) - Avrupa Akredite EMDR Derneği - Uzman Psikolog Asena Yurtsever
- Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Temel ve İleri Düzey) - Prof. Dr. Hakan Türkçapar
- Cinsel Terapi Eğitimi - CİSED - Prof. Dr. Cem Keçe
- Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri - Hümanite Psikiyatri
- MMPI - İzmir Psikoloji Enstitüsü