Uzm. Psk. Baran Keskin

İnsan duygu, düşünce, davranışlarına olan ilgim,  bilime olan merakım ve farklı yaşamlara dokunma isteğim sebebiyle Psikoloji bölümünde öğrenim görüp psikolog olmaya karar verdim. Lisans öğrenimime İzmir Gediz Üniversitesi, Psikoloji bölümünde %100 devlet bursu ile başladım ve üstün başarıyla mezun oldum. Yüksek lisans öğrenimim İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalında %100 burs ile ve "Ergenlerde sosyal medya kullanımı ile benlik saygısı ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki" teziyle tamamlanmıştır. Halen aynı üniversitede Doktora çalışmalarım devam etmektedir.

Lisans süresince ve lisans sonrasında Psikolojinin farklı alanlarını deneyimlediğim stajlarım ve yurtiçi / yurtdışı çeşitli çalışma tecrübelerim neticesinde mutlu olduğum şeyi yapmak üzere İzmir Psikoloji Merkezi’nde kurucu ortak / psikolog olarak görev almaya başladım.

Mesleğimin varılacak bir nokta değil,  yaşam boyu yürünmesi gereken bir yol olduğu bilinciyle lisans sonrası eğitimlerime devam ettim. Başlıca aldığım eğitimler aşağıdaki gibidir:

 • Bilişsel-Davranışçı Terapi Eğitimi
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi
 • MOXO d-CPT Uygulayıcı Eğitimi
 • MEB Aile Danışmanlığı
 • Cinsel Terapi Eğitimi
 • Psikolojik Değerlendirme Sürecinde Ön Görüşme ve Kısa Süreli Danışmanlık Eğitimi
 • Çocuk ve Ergenlerde Projektif Testler Eğitimi (T.A.T, C.A.T, Louissa Düss Testi)
 • Rorschach Mürekkep Lekesi Testi Uygulayıcı Eğitimi
 • MMPI Kişilik Envanteri Uygulayıcı eğitimi
 • Travma, Krize Müdahale ve Psikososyal Destek Eğitimi
 • Projektif Çizim Testleri Uygulayıcı Eğitimi
 • Erken Çocukluk Dönemi Uygulama Becerileri Çalışma Grubu
 • Pedagojik Formasyon Sertifika Programı

 

Çalışmalarımda benimsediğim ve kullandığım yaklaşım ve değerlendirme araçları:

 • Bilişsel-Davranışçı 
 • Çözüm Odaklı 
 • Projektif Teknikler (Tematik Algı Testi, Rorschach Testi, Çocuk Algı Testi, Projektif Çizim Testleri)
 • MOXO d-CPT
 • WISC-R
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)